Canvia el teu dinàmica, consulta els nostres serveis logístics

Aportem serveis logístics eficaços en cada moment de la cadena, amb total traçabilitat perquè els nostres clients tinguin màxim control i visibilitat sobre els seus productes, aprovisionaments, comandes i expediciones. Més de 55.000 m2 a la seva disposició, una flota pròpia de 40 vehicles i la major xarxa de Paleteria d’Europa: Palletways. Aprovisionament de matèria…