Notícies

En la seva aposta contínua per la millora de processos, Palletways Iberia aconsegueix una nova certificació en matèria de gestió i control de la seguretat i salut laboral, que a més posiciona a la companyia com a pionera no només en processos i serveis oferts, sinó també en els entorns laborals on es desenvolupa la seva actividad.

Per aconseguir aquesta certificació, Palletways Iberia ha posat de manifest els seus alts nivells d’exigència pel que fa a control documental, registres i qualitat de processos en entorns segurs.